Az iGaming és az online kaszinóipar vezető stratégiai szakértője
Olvasási idő: 6 perc olvasási idő

Felhasználási feltételek

Szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja, hogy elmúlt 18 éves. A kiskorúak általi szerencsejáték bűncselekménynek minősül, és mi ennek megfelelően intézkedéseket teszünk.

Felelősséget vagy kötelezettséget nem vállalunk azon felhasználókért, akik olyan joghatóság területéről férnek hozzá szolgáltatásainkhoz, ahol a szerencsejátékot törvény tiltja. Javasoljuk, hogy alaposan ellenőrizze, engedélyezett-e az online szerencsejáték az Ön tartózkodási helyén.

Kivéve, ha másként van meghatározva, az UjOnlineKaszinok fenntart minden jogot a weboldalon nyilvánosan bemutatott tartalomra, beleértve, de nem kizárólagosan a képeket, ismertetőket, blogbejegyzéseket, útmutatókat, véleményeket stb. A tartalom engedély nélküli felhasználása illegális tevékenységnek minősül, és törvény által büntetendő.

A megállapodás célja

A jelen Megállapodás célja annak biztosítása, hogy jogilag megalapozott kapcsolat jöjjön létre a Uj Online Kaszinok és a Felhasználó között, amint a Felhasználó hozzáfér a Uj Online Kaszinok szoftveréhez az ujonlinekaszinok.com weboldalon keresztül. E szerződés értelmében a weboldal egy személyre szabott, nem kizárólagos és nem átruházható al-licencet biztosít a Felhasználónak a termék használatára, célja, hogy lehetővé tegye a szerencsejáték-klubban való játékot.

A felhasználó nyilatkozata

A Felhasználó kijelenti és garantálja, hogy:

  • A Felhasználó által a Uj Online Kaszinok regisztrációs űrlapján szolgáltatott összes információ érvényes és pontos. 
  • A Felhasználó a termék alkalmazását kizárólag saját magán, személyes használatra fogja felhasználni az internetes fogadások során, és nem fogja azt semmilyen üzleti célokra vagy más személyek általi használatra alkalmazni.
  • A Uj Online Kaszinok kereskedelmi felhasználása szigorúan tilos.
  • A Felhasználó legjobb tudása szerint nem sérti meg saját országának törvényeit, amikor a terméket internetes fogadásokra használja.
  • A Felhasználó teljes mértékben megérti az internetes fogadások technikáját, szabályait és rendszereit a termék használatával.
  • A Felhasználó tisztában van azzal, hogy az internetes fogadások során a termék használatával pénzvesztés kockázata áll fenn.
  • A játékos elfogadja a játékeredmények minden kimenetelét, amelyet a Uj Online Kaszinok játékszolgáltató alkalmazásán keresztül kapott. A játékos teljes mértékben elismeri és elfogadja, hogy a termék véletlenszám-generátora dönt a játékok kimeneteléről.
  • A Felhasználó által az internetes fogadásokhoz használt források nem származnak illegális tevékenységből.

Uj Online Kaszinok nyilatkozatai

Az Uj Online Kaszinók kijelenti és garantálja, hogy:

  • Az Uj Online Kaszinók tevékenysége az online szerencsejáték terén kifejezetten azon ügyfelek felé irányul, akiknek országában a törvények nem tiltják az internetes fogadást a termék használatával. Az Uj Online Kaszinók nem ad semmilyen felhatalmazást arra, hogy a felhasználók a terméket az őket érintő bármely törvény megszegésével használják internetes fogadásokra.

  • Az Uj Online Kaszinók a legmodernebb privát/nyilvános kulcs kriptográfiai technológiát alkalmazva minden észszerű erőfeszítést megtett annak érdekében, hogy biztosítsa a felhasználók által használt jelszavak és ügyfélnévadatok teljes biztonságát harmadik felek internetes hozzáférésével szemben.

Szabályok és irányelvek

A Felhasználó általi termékhasználat kizárólag az Uj Online Kaszinók által meghatározott elveknek és útmutatásoknak megfelelően történik, és ezek alapján kerül kezelésre, amint az a termékben vagy az Uj Online Kaszinók internetes oldalán szerepel, beleértve, de nem korlátozva a fogadási stratégiákra, a játékszabályokra, a fizetési módszerekre és a jutalmazási rendszerekre.

A szerencsejáték-klub fenntart minden szükséges jogot annak érdekében, hogy bármely olyan számlát lezárjon, amelyen 180 napon belül semmilyen aktivitás nem történik. Egy fogadás elhelyezésének elmulasztása, egy befizetés vagy kifizetés elmaradása, vagy a számlához való hozzáférés hiánya ezen időszak alatt mint az inaktivitás egyértelmű példái szolgálnak, ezt követően minden egyenleg elveszik.

Távközlési szolgáltató

Az Uj Online Kaszinók semmilyen körülmények között, semmilyen tulajdonságban nem vállal felelősséget a Felhasználó Internet-szolgáltatójának („ISP”) által végrehajtott bármilyen intézkedésért vagy elmulasztásért, amellyel a Felhasználó az Uj Online Kaszinókhoz való hozzáférés céljából szerződést kötött, és az Uj Online Kaszinók nem fog beavatkozni semmilyen ügyben a vevő és az ISP között, semmilyen ilyen megbeszélés nem lesz hatással a Felhasználó jelen Szerződés alapján vállalt kötelezettségeire.

Szerzői jog/védjegyek

A Vevő törekszik arra, hogy figyelembe vegye minden releváns szerzői jogi tulajdonjogot vagy lehetséges jogi igényt, amely az Uj Online Kaszinók tevékenységével és a termékkel kapcsolatos, és minden szükséges körültekintést megtesz a titkosítási kulcsok és egyéb biztonsági intézkedések alkalmazása során.

Az ügyfelek visszaélése 

Amennyiben az Uj Online Kaszinók úgy ítéli meg, hogy egy felhasználó manipulál egy jutalmat vagy előrehaladást, vagy kísérletet tesz arra, vagy előnyt kovácsol egy szerencsejáték-stratégia rosszindulatú kihasználásából vagy az őszinte bizalom hiányából, amelyet az Uj Online Kaszinók alkalmaz, akkor az Uj Online Kaszinók teljes mértékben saját belátása szerint jogosult megtagadni, visszatartani vagy visszavonni bármely jutalmat vagy előrehaladást egy felhasználótól, vagy törölni bármely felhasználóval való kapcsolatot, akár rövid, akár hosszú távon.

Duplikált fiókok

Az Ön regisztrációjának a valódi nevére kell szólnia. Egy ügyfél csak egy regisztrációval rendelkezhet, és az azonos személyi adatokkal nyitott további regisztrációkat „klón számláknak” tekintjük. A klón számlákat azonnal lezárjuk, és az ilyen számlákon történt összes tranzakciót érvénytelenítjük. Bármely jutalom vagy gyűjtött előny, amit az idő alatt szereztél, amíg a Dupla Számla aktív volt, elveszik.

A különböző nevekkel, de hasonló című családtagok, ugyanazon számítógép használatával vagy azonos adatok, mint telefon szám vagy e-mail cím használatával történő regisztrációk szintén „Klón Számláknak” minősülnek. Minden esetben, a korlátozások feloldásra kerülhetnek, amint megkaptuk a megerősítést, hogy a családban több különböző személy is van, minden egyes számlatulajdonosnak fotóval ellátott személyazonosító és közüzemi számla másolatát biztosítva.

Felmondás

A Vevő bármikor megszüntetheti ezt a Megállapodást, értesítve az Uj Online Kaszinót írásban, amennyiben a Felhasználó nem tartozik semmilyen összeggel az Uj Online Kaszinónak semmilyen körülmények között.

Az Uj Online Kaszinó fenntart minden szükséges jogot, hogy bármikor és bármilyen körülmények között megszüntesse a Felhasználó regisztrációját, teljes mértékben saját belátása szerint, különösen, ha bármilyen tevékenység történik, amely árthat az Uj Online Kaszinónak vagy annak tagjainak, beleértve, de nem korlátozva az zsarolásra, a jutalmak és előrehaladások visszaélésére, alaptalan és megerősítetlen állításokra, valamint a szerencsejáték-klub termékének visszaélésére.

Amennyiben a Megállapodás a Felhasználó vagy az Uj Online Kaszinó által fent említett módon véget ér, az Uj Online Kaszinó kifizeti a Felhasználónak a felhasználói fiókjában lévő bármely vagyon értékét, túlmenően bármely összegen, amely az Uj Online Kaszinónak tulajdonítható (ha van ilyen), azonban ez a kifizetés nem haladja meg a Felhasználó által befizetett eredeti összeget.

A Megállapodás megszűnése a Felhasználó vagy az Uj Online Kaszinó részéről, mint fent említve, nem érinti egyik fél jogát sem arra, hogy visszaköveteljen bármely jogosan követelhető összeget a másik féltől e Megállapodás teljesítése érdekében.

Alkalmazandó jog/joghatóság 

Ezt a megállapodást, annak fordítását és végrehajtását, valamint a felek közötti kapcsolatot a törvények szabályozzák és értelmeznek.

Bármely vitás kérdés vagy ellentmondás, amely közvetlenül vagy közvetve ebből a megállapodásból ered, Panamában illetékes bíróság felügyelete alá kerül, amely bíróság kizárólagos joghatósággal rendelkezik. Ennek ellenére az Uj Online Kaszinó fenntartja a jogot, hogy bármilyen jogi eljárást kezdeményezzen a felhasználóval szemben az illetékes bíróság felügyelete alatt a felhasználó tartózkodási helyén vagy más helyen.

Változtatások 

Az Uj Online Kaszinó fenntart minden jogot, hogy időről-időre módosítsa a jelen Feltételeket és Körülményeket, amint azt megfelelőnek tartja. A vásárlókat arra ösztönözzük, hogy ne csak egyszer egy hónapban ellenőrizzék ezeket a Feltételeket és Körülményeket az Uj Online Kaszinó weboldalán, hogy megismerjék az esetleges módosításokat.

EZZEL A MEGÁLLAPODÁSSAL KAPCSOLATOSAN TÖRTÉNŐ ELFOGADÁST ÉS ALÁÍRÁST AZ Uj Online Kaszinó ÉS A FELHASZNÁLÓ, MINT A BEVEZETŐ BEKEZDÉSBEN „FELTÉTELEK ÉS KÖRÜLMÉNYEK” CÍM ALATT MEGHATÁROZOTT DÁTUMON, AMIKOR A SZOFTVERT A FELHASZNÁLÓ TELEPÍTETTE, TEKINTIK MEGTÖRTÉNTNEK.

Felelősségteljesen fogadjon – ne játsszon felette. AZ Uj Online Kaszinónál MÉLYEN HISSZÜK, HOGY HA ÖN VAGY A CSALÁDJÁNAK EGYIK KÖZELI TAGJA SZERENCSEJÁTÉK-PROBLÉMÁKKAL KÜZD, AKKOR MEGFELELŌ TANÁCSADÁST KELL KERESNIE. Segítséget találhat https://ujonlinekaszinok.com/kapcsolatok/.

Fő szerző:

Seres Örs egy elismert szakértő az iGaming területén, mélyreható ismeretekkel rendelkezik az online kaszinó játékok és a fogadási stratégiák világában. Analitikai képességei és a játékok mintázatainak és valószínűségeinek elemzésére való koncentrációja miatt Seres különösen értékes és biztonságos tanácsokat nyújt a játékosok számára. Szakértelme teljes mértékben magában foglalja a szerencsejátékra vonatkozó jogszabályokat, a kiberbiztonságot és a felelősséget, így teljes körű és jól alátámasztott nézőpontot kínál az ujonlinekaszinok.com olvasóinak. Munkája egyedülálló kínál technikai szakértelemről és elkötelezettségről a tisztességes és etikus szerencsejáték iránt.